Home

Financieel Welzijn

Vroeg of laat krijgen veel mensen, jong of oud, arm of rijk, in hun leven wel eens te maken met financiële zorgen. Dit kan variëren van mensen die bij een voedselbank aankloppen, tot een student die krap bij kas zit, tot mensen die hun baan verliezen, een echtscheiding meemaken, een eigen zaak failliet zien gaan, een huis met verlies moeten verkopen, rekeningen niet kunnen betalen, met ziekte te maken krijgen, enzovoorts. Door de COVID-pandemie is het aantal mensen met onzekerheid en zorgen over hun financiële situatie waarschijnlijk verder toegenomen.

Wanneer mensen zich zorgen maken over hun financiële situatie voelen ze zich minder goed in hun vel en dat uit zich zowel thuis, op het werk, als in het zoeken naar werk indien men geen werk heeft. Met dit onderzoek willen we meer te weten komen over financiële zorgen van mensen en hoe deze zorgen van de ene week op de andere kunnen ontstaan, verergeren of verminderen. Ook willen we meer te weten komen wat financiële zorgen van mensen betekenen voor hun geestelijk welzijn en hun deelname aan de arbeidsmarkt. 

We hopen dat u over een periode van zes maanden om de week een zeer korte vragenlijst van slechts 1 tot 2 minuten over uw financiële zorgen op dat moment wilt invullen. Alleen de allereerste vragenlijst zal iets langer zijn. Uiteraard worden uw antwoorden anoniem verwerkt en met niemand gedeeld. De opslag en verwerking van antwoorden vindt geheel plaats volgens richtlijnen van de privacywetgeving AVG/GDPR.

Het onderzoek start begin september 2021. Laat hier uw e-mailadres achter om mee te doen. U ontvangt dan vanzelf de eerste vragenlijst zo gauw het onderzoek begint.

Door deel te nemen aan dit onderzoek levert u een waardevolle maatschappelijke bijdrage en geeft u wetenschappelijk onderzoek naar financiële zorgen en financieel welbevinden een flinke impuls. U draagt bij aan resultaten waarmee bedrijven en beleidsmakers daarna aan de slag kunnen om financiële zorgen en de negatieve gevolgen daarvan zoveel mogelijk te helpen verminderen.

Dit internationale onderzoek wordt gefinancierd door het ‘Think Forward Initiative’ en geleid door psycholoog Dr. Bert Schreurs (Vrije Universiteit Brussel) en economen Dr. Ruud Gerards (Universiteit van Maastricht) en Dr. Riccardo Welters (James Cook University) en vindt plaats in België, Nederland en Australië.

Proudly powered by SpiceThemes