Waarom deelnemen?

Waarom deelnemen?

De COVID-pandemie heeft flink ingehakt op ons financieel welbevinden. Veel mensen verloren hun baan en weer anderen zijn technisch werkloos geworden. Dit alles zorgt ervoor dat een grote groep mensen niet of nauwelijks over voldoende middelen beschikt om te kunnen vasthouden aan hun levensstandaard van voor de COVID-pandemie.
Wanneer mensen zich zorgen maken over hun financiële situatie voelen ze zich minder goed in hun vel en dat uit zich zowel thuis als op het werk. Met deze studie willen we nagaan wat bedrijven en beleidsmakers kunnen doen om de negatieve gevolgen van financiële zorgen te verminderen. Samen met werknemers, werkgevers en hun belangenvertegenwoordigers willen we kennis opbouwen over de gevolgen van deze belangrijke stressor, waar de meeste mensen vroeg of laat wel eens mee te maken krijgen.

Door deel te nemen aan het onderzoek levert u een waardevolle maatschappelijke bijdrage en geeft u wetenschappelijk onderzoek naar financieel welbevinden een flinke impuls.

Geef een reactie

Proudly powered bySpiceThemes